HrvatskiEnglish
Republike Austrije 23, 10000 Zagreb | Tel: +385 1 370 55 91 | e-mail: office@plattner.hr
Mobil TM

Kontakt

Kvaliteta na svim razinama i zaštita životne okoline

Kvaliteta i pouzdanost proizvoda/usluga, na zadovoljstvo i trajno povjerenje kupaca/korisnika, uz istovremeno sniženje troškova poslovanja i povećanje profitabilnosti poslovni je prioritet u svim aktivnostima naše tvrtke.


Osiguranje kvalitete i njezin konstantan razvoj na svim razinama poslovanja osnovni je zadatak i odgovornost svih zaposlenika tvrtke, što se, između ostalog, ogleda i u uspostavljanju ozračja suradnje, povjerenja i međusobnog uvažavanja te uključivanju svih zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o zajedničkim ciljevima, potrebama i interesima.

Jedan od zajedničkih ciljeva tako je i orijentiranje u poslovnim odnosima na partnere koji usavršavaju i razvijaju svoj sustav poslovanja, dajući poseban značaj neprikosnovenosti njihovog integriteta, na principima kreativnosti i razvoju poslovne etike.

Naš je zadatak osigurati po najvišim standardima tržištu Republike Hrvatske nesmetanu distribuciju proizvoda ExxonMobil kompanije, uvijek imajući u vidu kvalitetu proizvoda koje nudimo te zaštitu životne okoline. Svi djelatnici se obučavaju, motiviraju i obvezuju da svoje zadatke izvršavaju na način koji odgovara ekološkoj politici i ciljevima - zaštiti životne okoline na radnom mjestu i u okruženju.

 

B2B Online E-Order

Odaberi ulje

Product Data Sheet

Safety Data Sheet