Mobil TM
Kontakt

Mobiltherm 600 Series

Mobil - ulja za prijenos topline

 Tekućine za prijenos topline, visokih radnih svojstava, proizvedene od visokorafiniranih mineralnih baznih ulja. Vrlo su učinkovite u prijenosu topline. Odlikuju se visokim plamištem i dobrom otpornošću na termički raspad. Pogodne su za upotrebu kako u otvorenim tako i u zatvorenim sustavima za grijanje i hlađenje.

- Product Data Sheets (PDS)
- Sigurnosni list (MSDS)

B2B Online E-Order

Pronadji odgovarajuće ulje za industiju
Typical Properties    
Mobiltherm 603 605
Viscosity, ASTM D 445     
 cSt @ 40oC  20.2 30.4
cSt @ 100oC  4.2 5.4
Pour Point, °C, ASTM D 97 -1800% -1200%
Flash Point, °C, ASTM D 92 210 230
Density @15°C kg/l, ASTM D 1298 82% 86%
Micro-Conradson Residue, wt %, D4530  0.05 (max)  0.05 (max)